Author name: admin

Forbrukslån eller boliglån?

Når skal jeg velge forbrukslån eller boliglån? Vilkårene og betingelsene er ganske forskjellige fra boliglån til forbrukslån og de er egnet for ulike formål.

Det viktigste er å alltid se etter renten og da effektiv rente på det lånet du vurderer. Effektiv rente sier noe om hva lånet vil koste deg totalt sett. Vi viser deg hva forskjellene er og når du bør velge det ene lånet fremfor det andre.

Et lån er en avtale mellom to parter, kreditor og debitor, der kreditor er avhengig av at debitor holder seg til låneavtalen og betaler tilbake pengene. De fire største låne kategoriene vi har i Norge er refinansieringslån, boliglån, forbrukslån og billån.

Det ligger i navnet hva de brukes til og forskjellene ligger i nedbetalingsplan, renter og kredittramme. Husk at totalprisen på lånet varierer fra tilbyder til tilbyder og hvor store de løpende kostnadene blir avhenger av nedbetalingstiden.

Nominell og effektiv rente

Undersøkelser viser at hele 57 prosent i alderen 18-34 år ikke vet forskjell på nominell og effektiv rente. Når banken kan utstede et lån med lav rente tar de en lav risiko på å utstede lånet til kunden. Motsatt har et lån med høy rente høyere risiko. Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente.

 • Nominell rente: Kun renten og ingen andre kostnader til lånet som etableringsgebyr, termingebyr og lignende.
 • Effektiv rente: Inkluderer alle kostnadene på lånet. Renten består av nominell renten i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre lånekostnader. Effektiv rente vil alltid være høyere enn nominell rente.
 • Til sammenligning: Renteforskjellen kan være på hele 10 prosent om du sammenligner forbrukslån med boliglån.

Hva er forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet i låntakers eiendeler, bolig eller egenkapital. Låntaker kan bevilge pengene fritt til ønsket formål og lånet av denne typen har større risiko for banken. Risikoen gjør at rentene er større enn ved et boliglån. Det kalles for en høy risikopremie. Prosessen regnes også som mindre omfattende enn ved søknad om et boliglån.

Forbrukslån benyttes ofte for langsiktige investeringer eller for å dekke store uforutsette kostnader. Oppussing, bryllupet, kjøp av hvitevarer eller reparasjoner og utbedringer i hus og hjem, er vanlig å bruke forbrukslånet til.

Å ta opp forbrukslån er i mange sammenhenger den mest gunstigste låneformen, som for eksempel ved et bilkjøp der et billån vil koste mer i renter og forsikringsgebyr.

Eksempel forbrukslån

Du kan låne alt mellom 6000 til 600 000 kroner på et forbrukslån. Hvor mye du får innvilget avhenger av kredittvurderingen som sier noe om din betalingsevne. Under er et eksempel på et standard forbrukslån.

 • Et lån på 1 million kroner vil for eksempel koste deg 7908 kroner per måned når det skal tilbakebetales i løpet av 15 år. Med 25 års tilbakebetalingstid går terminbeløpet ned til 5846 kroner. Kun renter utgjør 4167 kroner per måned.

Hva er refinansieringslån

Som en underkategori til forbrukslånet, er refinansieringslånet omtrent det samme. Det har lavere rente enn forbrukslånet og en noe annerledes søknadsprosess. Lånet forutsetter at pengene skal nettopp gå til refinansieringsformål.

Mange benytter refinansieringsmetoden når de slår flere forbrukslån sammen med boliglånet. Det kalles da for refinansiering av boliglånet. Du får da lavere rente, færre månedlige kostnader og bedre oversikt over økonomien. Den lave boliglånsrenten vil du da få for hele lånesummen.

Fordelen ved å kombinere forbrukslån og boliglånet, er at den lave boliglånsrenta gjelder for hele lånesummen. Du får også færre månedlige kostnader som termingebyrer, samt én faktura og én betalingsfrist. Det gir bedre samlet oversikt.

Månedlige kostnader på et lån kan ligge mellom 25 og 70 kroner. Det kan være tusener å spare ved å ty til refinansiering for å så kun ha ett lån. Baksiden er at du stiller sikkerhet i egen bolig og lånet kan bli høyt dersom nedbetalingstiden er lang.

Hva er boliglån

Et boliglån er et forbrukslån som tas opp for kjøp av bolig. Boligen står som sikkerhet og banken tar mindre risiko ved å utstede lånet. I gjennomsnitt er renten 10 prosent lavere enn ved forbrukslån. Med sikkerhet i egen bolig kan du låne opptil flere millioner kroner i ett lån, med en lavere rente og terminbeløp enn ved forbrukslånet.

Det er mulig å ta opp et boliglån når du allerede har et forbrukslån. Banken vil da regne forbrukslånet for eksisterende gjeld og trekke dette fra egenkapitalen din. Men vær obs på at noen banker vil avslå boliglån-søknaden dersom kunden har forbrukslån fra før.

Det er vanlig å benytte denne typen lån til å refinansiere kredittkortgjeld og dyre lån eller til å dekke oppussing eller andre kjøp og prosjekter. Over 30 prosent av norske husholdningers totale forbruk går til bolig, og vi er på verdenstoppen når det gjelder oppussing og renovering. Boliglån og forbrukslån er derfor noe vi bør sette oss inn i.

Det er boliglånets lave renter og betingelser som gjør det lønnsomt å bake andre lån inn i boliglånet enn motsatt. Du reduserer da månedlige utgifter og reduserer samlet nedbetalingstid. Dette fordrer selvfølgelig at du eier egen bolig og at det rom for refinansiering i boliglånet.

Eksempel boliglån

 • 1 000 000 kroner med 25 års nedbetalingsplan vil koste 6327 kr/mnd. Det er med en effektiv rente på 5,96 prosent og totalkostnad 897 273 kr som gir et totalt beløp på 1 897 273 kroner.
 • Renten på forbrukslån ligger vanligvis på mellom 7-15 prosent. Et forbrukslån på 175 000 kroner med 12 prosent rente kan koste like mye som et boliglån på 2 millioner kroner.
 • Boliglånet vil alltid være mye rimeligere enn forbrukslån fordi boliglånsrenten stiger og på grunn av sikkerhet og pant i låntakers bolig.
 • Nedbetalingen av boliglån skjer enten i form av at serielån (faste avdrag) eller annuitetslån (faste terminbeløp) hver termin.

Krav til låntaker

Låntakers krav og betingelser listet opp under, er i forbindelse med både boliglån og forbrukslån.

 • Norsk statsborger og over myndighetsalder
 • Laveste aldersgrense er 18 år, høyeste aldersgrense 25 år
 • Fast bostedsadresse, samt lovlig opphold i Norge de siste tre årene
 • Ingen betalingsanmerkninger eller inkassosaker
 • Minimum 150 000 kroner i årlig stabil inntekt
 • Samlet gjeld skal ikke overstige fem ganger årlig inntekt før skatt
 • Skal tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng
 • Må ha minimum 15 prosent i egenkapital ved kjøp av primærbolig
 • Kan søke om maksimalt 30 års nedbetalingstid for boliglånet
 • Lånet skal ikke overstige 85 prosent av verdien på boligen

Forskjeller og ulikheter

De største uforutsette kostnadene kommer uavhengig hvor god du er til å holde seg til budsjett. Det er ikke alltid at oppsparte midler er det mest gunstige. Bevilget riktig kan et lån være en spareform i seg selv.

Ethvert lån er en avtale mellom deg og banken med sine vilkår og betingelser. Forbrukslånet sees ofte på som raske penger i forhold til boliglånet. Det ligger i ordet, du tar opp boliglån ved kjøp av bolig og forbrukslån for å dekke andre store utgifter og/eller investeringer.

Forbrukslånet kan benyttes til hva som helst i motsetning til boliglånet. Uansett formål skal begge lån tilbakebetales og krever disiplin til å kunne betale terminbeløp.

Uavhengig av om du søker om forbrukslån eller boliglån bør du undersøke tilbudene på markedet. En låneagent, lånekalkulatorer eller oversikter på nettet hjelper deg i søket. Låneskjemaer fyller du også enkelt inn på nett, hvor én søknad sendes til flere tilbydere samtidig.

Om søknaden sendes inn tidlig kan du i noen tilfeller få svar på dagen. Ofte kan tilbudet bli stående i en måned, i tillegg til at du også har 30 dagers angrefrist på lånet. Husk at det er alltid helt uforpliktende og kostnadsfritt å søke.

Forbrukslån eller boliglån? Read More »

Hvor mye kan jeg låne med forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån som bankene kan gi deg enten med eller uten sikkerhet. Det er både fordeler og ulemper med slike lån. Noen lån kan bli rimeligere for deg på sikt, mens andre lån kan igjen gi deg økte kostnader til både renter og andre gebyrer. Dette avhenger av din økonomiske situasjon og lånets betingelser.

Krav til deg som søker lån

For å kunne søke om et hvilket som helst lån i Norge, stilles det krav til deg som lånetaker. Disse kravene er like for alle som ønsker å søke lån og er ment for å sikre både deg og banken din. Banken ønsker ikke at du skal inngå avtaler du ikke kan holde. Samtidig ønsker ikke du en situasjon der du plutselig vil få problemer med å betale ned det du har lånt.

Bankens minimumskrav

For å kunne søke om lån må du være fylt minst 18 år og ha fast inntekt. Det stilles ulike krav til hva denne inntekten kan være. Inntekten kan være varierende, men jevn over tid. Du kan i tillegg søke om lån dersom du er trygdet eller mottar andre støtteordninger.

Det viktigste for banken er at du viser at du over tid har evne til å betale for deg. I tillegg kan det ikke være registrert noen betalingsanmerkninger på deg. Dersom dette er tilfelle stilles det helt andre krav til sikkerhet for å kunne ta opp et forbrukslån. I tillegg til disse kravene er det også et krav om at du er norsk eller bosatt i Norge. Du må også være skattepliktig til Norge.

Hvor mye kan du låne?

Det er mye som spiller inn i spørsmålet om hvor mye bankene kan tilby deg å låne av dem, avhenger av flere faktorer. Først og fremst er det banken som står med den overordnede makten til å bestemme. De bestemmer hvem som får låne og hvor mye hver enkelt får låne. I tillegg til bankenes egne avgjørelser er det retningslinjer fra myndighetene som også spiller inn.

Når det gjelder lån uten sikkerhet er det ulike krav som kommer fra bankene. Noen aktører tilbyr lavere lånebeløp, mens andre tilbyr helt opp mot 500 000 kroner uten krav om sikkerhet.

Faktorer som spiller inn når bankene behandler søknaden din

Har du bestemt deg for å sende inn en søknad? Da er det flere faktorer som spiller inn i behandlingen av søknaden og hvor mye du kan få i lån. Først og fremst vil bankene se på din totale økonomiske situasjon. De vil stille seg spørsmål om du har fast inntekt.

Deretter vil de se på hvor høy inntekten din er og hvor sikker denne er. Videre ønsker de å se på utgiftene dine. Du skal sitte igjen med penger til slutt etter at du har betalt dine faste utgifter. I tillegg opererer bankene med rundt 7 000 kroner i livsopphold som skal dekke mat og annet til deg selv. Har du barn du er ansvarlig for og som du skal forsørge, må du i tillegg ha ekstra livsopphold til dem.

I tillegg til livsopphold vil bankene se på hvor mye usikret gjeld du har fra før. Det er med andre ord slik at har du mye i forbrukslån fra før, vil bankene måtte ta en helhetlig vurdering. Da må bankene igjen se til offentlig myndighet og hva det er de krever av retningslinjer hva gjelder betjeningsevne og gjeldsgrad.

Betjeningsevne

Bankene vil måtte se på din evne til å kunne betale tilbake lånet du ber om. I dette skal inntekten din kunne tåle at renten går opp. Bankene opererer med ulik grad her, men det mest vanlige er en renteøkning på rundt 5 %. Det er her viktig for bankene at du ikke tar på deg mer gjeld enn du kan betjene. Dette er av både din og bankens interesse.

Gjeldsgrad

Banken må se på hvor mye inntekt du har. Dette kan du påvirke gjennom å eventuelt inngå avtaler med banken om at du skal jobbe mer eller ta på deg en ekstra jobb. Det er likevel ikke slik at bankene kan gi deg et lån som vil gjøre at du overstiger 5 ganger årsinntekt. Et eksempel på dette er at dersom du har en årsinntekt på 1 million kroner, kan du ikke låne mer enn 5 millioner kroner. Jo nærmere du er 5 ganger årsinntekt, jo strammere vil også økonomien din være. Den vil også være økonomisk utsatt dersom renten skulle gå opp. Dette ønsker ikke bankene for sine kunder.

Ønsker du høyere lån?

Om det skulle være slik at du har behov for mer lån enn det bankene kan tilby deg, kan du søke om et lån med krav om sikkerhet. Dette kalles enten et refinansieringslån eller et omstartslån. Her stiller du for eksempel egen bolig som sikkerhet for lånet. Det du stiller som sikkerhet fungerer som pant for lånet du tar opp. Dersom du skulle havne i en økonomisk uheldig situasjon, vil banken kunne ta pant i det du stilte som sikkerhet. Det betyr at banken eier deler av eiendelen til gjelden er tilbakebetalt.

Hvor mye kan jeg låne med forbrukslån? Read More »