Category: forbrukslån

Forbrukslån til oppussingen

Å investere i egen bolig er alltid lønnsomt. Finans Norge melder at Norge er det landet i Europa som bruker mest på oppussing av boligen. I 2017 skal nordmenn ha brukt totalt 86 milliarder kroner på å «shine» opp hjem og hytte. Hvor kommer disse pengene fra? Har nordmenn så mye penger på konto?

Støtte til utbedring

Nei, ikke alle nordmenn har penger på konto. Tvert om, så har den jevne mann ikke penger nok til noen omfattende oppussing av boligen. For familier med presset økonomi, finnes muligheter hos Husbanken. De kan i enkelte tilfeller gi støtte til utbedring av eldre boliger. Vilkårene er at en bruker miljøvennlige materialer og oppgraderer boligen i henhold til miljømessige krav. De formidler også lån av ulike typer, med gunstige renter.

Forbrukslån til oppussing

Andre velger å søke om finansiering via bank. På Låne-penger.com kan vi lese at en tredjedel av alle forbrukslån som tas opp, går til oppussing. Et slikt lån er en svært effektiv og rask måte å finansiere oppussingen på. En får gjerne svar samme dag og pengene på konto i løpet av et par virkedager. Det stilles ingen sikkerhet, og banken forlanger ingen forklaring på hva pengene skal brukes til.

Fordeler ved forbrukslån:

 • Rask behandlingstid
 • Rask utbetaling
 • Du stiller ingen sikkerhet
 • Fleksibel nedbetaling

Ulemper med forbrukslån:

 • Høy rente

Forbrukslån er en risiko for begge parter, både lånetaker og låneutsteder. Låneutsteder får ingen sikkerhet for pengene de låner ut, og lånetaker får «raske penger». Dersom lånetaker ikke har god oversikt over privatøkonomien, kan dette være en fallgruve. Banken tar en risiko fordi de ikke ber om sikkerhet for lånet. Og det gjør at de ikke er garantert å få pengene tilbake. Dette tar de seg godt betalt for i form av høye renter. For å ta opp slike lån, må en holde tunga rett i munnen og ha god kontroll på privatøkonomien.

Forbrukslån på nett

De beste tilbudene på slike lån finner du på nett. Her finnes sammenligningssider du kan benytte deg av. De innhenter forhåndstilbud for deg, og ramser opp de beste ut fra dine søkekriterier. Mange har også en lånekalkulator. Der kan du med nøyaktighet regne ut nedbetalingstid og månedlige avdrag. Slik kan du bedre budsjettere med ekstrautgiften det er å ha et forbrukslån. Husk at lånet i sin helhet blir rimeligere jo kortere nedbetalingstid du velger. De månedlige avdragene blir imidlertid noe høyere, men vel verdt å prioritere i budsjettet. Lykke til med oppussingen!

Lån uten sikkerhet til ferien

Et forbrukslån er et lån som ikke krever sikkerhet. Det vil si at banken innvilger deg pengene uten at du må ta pant i boligen din. Nettopp fordi banken låner deg pengene uten noe form for sikkerhet, tar banken en mye høyere risiko. Dette gjør at rentene du må betale tilbake til bankene er betydelig høyere enn for andre typer lån med sikkerhet.

Bør jeg ta et forbrukslån for å betale ferien?

Å betale tilbake et slikt lån krever at du har god økonomi. Lønnen din er den eneste sikkerheten på lånet og derfor må du ha en stabil lønn som er høy nok til å dekke dine faste og variable utgifter. Du skal i tillegg kunne betjene lånet. En forutsetning for at det skal lønne seg å betale ferien med et lån, er at du klarer å betale lånebeløpet før den rentefrie perioden går ut. Rentene vil ellers være svært høye og lånet vil bli vanskeligere å betale ned.

Fordelene ved å ta opp et forbrukslån

Når du tar opp et forbrukslån trenger du ikke å oppgi hva pengene skal vies til. Det er helt opp til deg hvordan du investerer lånet. I tillegg er søkeprosessen både rask og enkel og dersom du får innvilget lånet, vil du ha pengene på kontoen i løpet av få dager.

I tillegg kan du nytte av å reise først og betale senere. Det kan hende at du ikke har brukt hele lånet når du kommer tilbake fra ferien slik det er blir enklere å betale tilbake.

Gjør deg kjent med vilkårene

Det finnes utallige forbrukslån fra forskjellige banker med ulike typer beløpsgrenser, nedbetalingstider og renter. For at du skal få det nøyaktige beløpet du må betale tilbake til banken, må du alltid se på den effektive renten. Den effektive renten er den nominelle renten pluss alle gebyrene som må tilbakebetales og gir deg en mer nøyaktig bilde av hvor mye penger du egentlig skylder. Prøv så godt du kan å velge det lånet med den laveste mulige effektive renten og den lengste mulige nedbetalingstiden. Bruk gjerne en sammenligningstjeneste for å se hvilke muligheter som finnes, og gjør deg godt kjent med vilkårene før du søker. Les teksten nøye og sørg for at du er inneforstått med vilkårene. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med banken dersom noe er uklart. Du kan også be om råd fra en finansiell rådgiver.

Disse «hemmelige» kostnadene følger med forbrukslån

Forbrukslån har rykte for seg på å være dyrt og risikabelt, som stemmer til en viss grad. Det koster å låne penger, uansett lånetype. Bankene tar betalt for å låne ut penger. Det er dette du betaler for gjennom renter. Lån med og uten sikkerhet utgjør forskjellig risiko for banken, som videre reflekteres i rentesatsene. Lån uten sikkerhet har høyere rentekostnader. Dette skyldes at banken tar en høyere risiko ved å låne ut penger.

Rentesatser for forbrukslån

Det annonseres for forbrukslån med rente fra 4,9 % opp til 19,9 % rente. I gjennomsnitt ligger den effektive rentesatsen på 14,3 % per februar 2021. Hvilken rentesats du får tilbud om avhenger av din kredittvurdering, samt hvilken score du får på denne. God score gir lavere rente og bedre vilkår.

Når bankene sender ut tilbud om lån står det oppgitt både nominell og effektive rente. Dette er to ulike rentesatser som banken benytter seg av. Den nominelle renten viser grunnrenten, altså hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Effektiv rente viser derimot hva du faktisk betaler.

Nominell rente

 • Settes etter bankenes satser for godtgjørelse
 • Banken tar godtgjørelse for inflasjon, utlån og risiko
 • Økt risiko gir økt nominell rente
 • Settes etter kredittvurderingen

Effektiv rente

 • Nominell rente pluss ekstra utgifter til lånet
 • Inkluderer etableringsgebyr og andre gebyrer
 • Viser den faktiske kostnaden for lånet i løpet av et år
 • Blir høyere med kort nedbetaling

Gebyrer ved forbrukslån

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr må betales når du etablerer en låneavtale i banken. Dette gjelder hos de aller fleste banker uavhengig av lånetype. Når det kommer til forbrukslån, er det derimot to aktører som ikke krever etableringsgebyr. Dette gjelder for lån under 15 000 kroner hos den ene, og lån under 70 000 kroner hos den andre.

Etableringsgebyr er et engangsgebyr som hovedsakelig trekkes fra den totale lånesummen. Satsen ligger mellom 450 kroner og 950 kroner, og varierer fra bank til bank. Hos enkelte aktører vil også hvor mye du låner påvirke størrelsen på gebyret. Mindre lån gir lavere etableringsgebyrer.

Les også: Oppbremsing av forbrukslån

Termingebyr

Dette er et gebyr du må betale månedlig, og ligger et sted mellom 30 kroner og 90 kroner. Her er det store variasjoner mellom bankene. Dette gir igjen utslag på den effektive renten de tilbyr. Dette gebyret skal dekke administrative kostnader knyttet til lånet, som fakturering og andre driftsutgifter.

Fakturagebyr

Dette kan også kalles et miljøgebyr. Dette er enkelt forklart det bankene tar seg betalt for å sende en faktura i posten fremfor e-faktura eller avtalegiro. Størrelsen på gebyret varierer, men vil i hovedsak ikke overstige 70 kroner. Det er også bestemt av Finansdepartementet at purregebyrer ikke kan overstige 35 kroner fra oktober 2020. Begge disse gebyrene kan du unngå ved å opprette e-faktura eller avtalegiro. Sørger du for at fakturaen blir godkjent og trukket fra konto hver måned, sparer du disse utgiftene.

Totale kostnader for forbrukslån

Gebyrer og renter avgjør begge hvor dyrt lånet kommer til å bli. Høye nominelle renter gir dyrere rentekostnader, mens gebyrene er ekstra kostnader knyttet til lånet. Etableringsgebyret betales kun én gang, men påvirker den effektive renten. Høye gebyrer gir høyere effektive renter, som igjen gir et dyrere lån.

Hvor lenge du betaler disse gebyrene påvirker også de totale kostnadene på lånet. Renter og gebyrer regnes ut månedlig og årlig. Betaler du ned lånet over fem år, får du en lavere effektiv rente sammenlignet med ett år. Til gjengjeld blir de totale kostnadene lavere når du reduserer nedbetalingstiden.

Forbrukslån og fordeling av kostnader

Lån på 100 000 kroner med en rente på 12,10 % og nedbetalingstid på tre år vil ha en kostnad på 17 613 kr. Dette gir et totalbeløp på 117 613 kroner. Velger du å nedbetale samme lånet på ett år, blir de effektive rentene på 13,31 %, mens kostnadene er redusert til 5 983 kroner. Ved å øke nedbetalingen med 5 500 kroner i måneden, sparer du altså over 12 000 kroner i renter og gebyrer.

Sammenligning av forbrukslån

Før du inngår en avtale om forbrukslån er det verdt å sammenligne lånetilbud. Se på renter, gebyrer og andre kostnader som følger med. Den totale kostnaden påvirkes av alle disse ekstra gebyrene og skjulte kostnadene. Følg med på både renter, gebyrer og nedbetalingstid når du sammenligner lånetilbud. Det lønner seg også å undersøke hva slags ekstra gebyrer du kan bli pålagt, som miljøgebyr for å få faktura tilsendt på papir.

Oppsummering

For å holde lånekostnadene nede, lønner det seg med et lån med mindre gebyrer. Dette gjelder både etableringsgebyr og månedlige avgifter. Velg e-faktura eller avtalegiro og betal på tiden. I stedet for å betale 90 kr i måneden, kan du betale kun 30 kroner. I året utgjør dette en forskjell på 720 kroner i året. Med en nedbetalingstid på fem år, sparer du 3 600 kroner på å velge lånet med de laveste gebyrene. Du kan også redusere de totale lånekostnadene med over 10 000 kroner ved å velge en kortere nedbetalingstid.

Dette bør du ikke bruke forbrukslånet til

Hva du bruker forbrukslånet ditt på er opp til deg, og verken banken eller noen andre har krav på å vite dette. Det betyr allikevel ikke at det er den beste løsningen for alle situasjoner, eller at du ikke bør tenke mer langsiktig på hva du vil bruke pengene på. Her er noen vanlige eksempler på ting vi tar opp forbrukslån til, hvor en annen løsning hadde vært bedre i lengden.

Ekstra luksus i hverdagen

Det er mange av oss som velger å ta opp forbrukslån uten at det er ment for ett spesifikt formål. Vi vil rett og slett bare ha litt bedre råd. Det føles absolutt befriende å kunne spise litt oftere på restaurant, kjøpe inn noen øl på fredagskvelden eller ta med seg noe ekstra som frister på vei til kassen. Om de faste utgiftene og de mest nødvendige innkjøpene akkurat går opp med inntekten din, så har du aldri mulighet til denne ekstra luksusen.

Allikevel er ikke dette noe du bør ta opp lån for å få til. Det er nemlig fort gjort å miste oversikten over alle de små kjøpene. For ikke å snakke om at når du først har vendt deg til en mer behagelig livsstil, så vil det føles enda mer bittert når lånet er brukt opp. Da blir du nemlig tvunget til å kutte ut alle de nye vanene om du skal ha en sjanse til å betale ned lånet igjen.

Pengespill

Dette sier kanskje seg selv, men det kan allikevel være et stort problem for mange. Du bør aldri spille for penger som ikke er dine, eller som du ikke har råd til å potensielt miste. Det kan være lett å la seg friste til å bare spille litt til, spesielt om du allerede har tapt en stor sum, og du begynner å bli desperat etter å vinne den tilbake igjen. Dette kan etter hvert bli en ond sirkel, hvor du tar opp stadig nye lån for å jage en gevinst du kan betale tilbake det forrige lånet med. Det er ikke uten grunn at vi nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til gjeld.

Spiller du med penger du har til overs etter at alt annet er betalt, så er det en helt annen situasjon. Disse pengene er bare dine, og du kan gjøre det du vil med dem. Men prøv å tenke at et forbrukslån er bankens penger, og at de vil ha dem tilbake igjen med renter. Mange nettkasinoer nekter deg å spille med kredittkort for din egen trygghet. Men ingen andre enn deg vet om pengene på brukskontoen din er lånte eller ikke.

Store kjøp det finnes andre lån til

Om du tar opp lån for å kjøpe bil, båt eller til og med hus eller leilighet, så er det jo bedre bruk av lånte penger enn noen av de andre eksemplene. Dette er tross alt et innkjøp du får mye glede av og en investering for fremtiden. Allikevel er det ikke sikkert at dette er det beste lånet i akkurat denne situasjonen.

Ulike typer lån har ulike satser på renter og gebyrer. Om du først kan dokumentere at det er nettopp en bil eller et hus du skal bruke pengene på, så kan det lønne seg å ta nettopp et billån eller boliglån. Grunnen til at noen banker gir ut boliglån til generelt forbruk er nettopp det at det blir billigere for deg. Derfor bør du sette deg inn i alle vilkår og sette opp en plan for lånet, uansett om det er noe banken krever eller ikke.

5 fakta om forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet som kan benyttes slik låntaker selv ønsker. Ved usikrede lån stiller ikke bankene krav til sikkerhet eller hva lånet brukes til. Dette gjør forbrukslånet til et fleksibelt lån som kan brukes av alle. Det er derimot også knyttet en viss risiko til disse lånene. Rentesatsene er betydelig høyere og nedbetalingstiden kan oppleves som lang.

Fleksibelt bruksområde

Forbrukslån er fleksibelt. Det vil si at du kan søke om lån og benytte det lånte beløpet slik du selv ønsker. Bankene stiller ingen krav til bruk, selv om de spør om hva lånet skal benyttes til å søknaden. Ønsker du å ta opp lån for å reise på ferie, betale for oppussing av kjøkkenet eller investere i din økonomiske fremtid står du fritt til å gjøre det.

Høyere rentesatser

Den nominelle renten på forbrukslån ligger hos noen tilbydere på under 5 %. Mens effektiv rente i gjennomsnitt ligger mellom 14 % og 15 %. Men du kan oppleve både høyere og lavere satser. Hvor mye du må betale i rente påvirkes av flere faktorer. Hvilken nominell rente bankene tilbyr, nedbetalingstid og hvilke gebyrer du må betale for. Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og ekstra avgifter.

Lengre nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid på usikrede lån er fem år, uavhengig om det er forbrukslån, kredittkort eller handlekonto. Unntaket er hvis du søker om lån til refinansiering av gjeld. Da får du tilbud om en nedbetalingstid på opptil 15 år. Du kan med andre ord betale ned på forbruksgjelden i lang tid, avhengig av hva lånet benyttes til.

Kortere behandlingstid

Forbrukslån kan behandles på dagen ved digitale søknader. Men det betyr ikke at lånet står på konto samme dag. Digitaliseringen og muligheten for automatisk innhenting av informasjon har redusert behandlingstiden. Flere banker har også helautomatiske søknadsprosesser. Da får du svar på søknaden kort tid etter at den er sendt. Det tar likevel litt tid før pengene står på konto. Normalt er dette mellom 1 og 3 dager etter at banken har godkjent utbetalingen.

Større lånerammer

Med et forbrukslån kan du søke om lån fra 5 000 kroner og opp til 500 000 kroner. For å kvalifisere til høyere lånebeløp må du ha en årlig inntekt som tilsier at du kan betjene lånet. Flere banker har et inntektskrav på 100 000 kroner for å kunne tilby lån uten sikkerhet. Det er også en nedre aldersgrense på enten 18, 21 eller 25 år, avhengig av hvilken tilbyder du søker lån hos.

Kan man få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke alltid det passer å vente til vi har spart opp midler for å gjøre det vi ønsker. Kanskje er det akkurat i sommer vi har tid til å reise på USA-turen. Kanskje er hvitevarene så gamle at de må byttes nå. Da er det mange som søker forbrukslån. Før du får lånet, må du gjennom en kredittvurdering. Får du i det hele tatt lån om du har dårlig kredittverdighet?

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikret lån i defineres det på forbrukslån.no. Dette betyr at banken ikke tar pant i eiendel som sikkerhet på lånesummen. Som resultat tar banken en større risiko ved å gi denne type lån. Dette medfører noen forskjeller mellom et usikret og et sikret lån. Et usikret lån har høyere rente enn for eksempel et boliglån. I tillegg vil du aldri kunne låne like mye med et forbrukslån. De vanlige summene ligger mellom 5 000 kr til 500 000 kr. Nedbetalingstiden på et forbrukslån er på maks fem år.

Hva betyr kredittverdighet?

Kredittverdighet betyr kort sagt din evne til å betale ned gjeld. Alle lånetilbydere i Norge er pliktig til å utføre en kredittvurdering på alle som søker lån. Dette er uavhengig av størrelse på lånet. Selv som du for eksempel søker om lån på 5 000 kr, blir det gjennomført en kredittvurdering. Formålet er å hindre at forbrukere tar opp et lån de ikke greier å betale tilbake. Dette er til beskyttelse for både forbruker og banken. For deg reduserer det risikoen for at du får et lån som fører til økonomiske problemer.

Hvilken informasjon blir sjekket?

Det er flere faktorer som er med i vurderingen av din kredittverdighet. Inntekt er kanskje den viktigste faktoren. I tillegg er utdanning relevant. Dette er fordi en person med høy utdanning ofte vil ha lettere med å finne ny jobb ved behov. Allerede eksisterende gjeld er også et svært viktig punkt. En kredittvurdering ser altså på din personlige økonomi, og vurderer risiko for at du vil få problemer med å betale lånet.

All denne informasjonen samler bankene som regel inn elektronisk. Dette skjer ved at du bruker Bank-ID når du søker. Det betyr at kredittvurderingen ikke trenger ta så lang tid. Alternativt sender du selv inn relevante dokumenter. Det er imidlertid ikke slik at ved å unngå å sende inn, så unngår du kredittvurderingen. Om du får avslag eller ikke, og eventuell hvilken rente du får, er avhengig av din kredittverdighet.

Kan jeg få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke nødvendigvis slik at en dårlig kredittverdighet betyr avslag. Det vil variere etter hvor svak den er. Det er også mulig at noen lånetilbydere vil være villig til å gi lån, mens andre ikke er det. Kredittvurderingen viser banken hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. Siden de ikke har pant i din eiendel, har de ingenting som sikrer at de får tilbakebetalt pengene. Noen banker vil da være mer risikovillige enn andre, dersom du har en lav kredittverdighet. Det er imidlertid noen faktorer som fører til nesten automatisk avvisning av søknad.

Du består ikke stresstest for forbrukslån

Alle banker er pliktig til å avvise søknad om du ikke består en såkalt stresstest. Dette innebærer at din økonomi skal være sterk nok til å tåle en renteøkning. Du skal ha inntekt nok, og lave nok utgifter, til å greie betale tilbake lånet, selv med en 5 % renteøkning. Denne utregningen skjer automatisk. Består du ikke dette, får du ikke lån. Her er selvsagt lånebeløp også relevant for utfallet. Det er lettere å betale tilbake et lån på 10 000 kr enn 100 000 kr.

Du har for høy gjeld

Det er sentrale regler for hvor mye lån du kan ha totalt. Søker du om en sum som gir totalgjeld på over fem ganger årsinntekt, blir søknad avvist. Har du for eksempel 500 000 kr i årsinntekt, og 2,5 millioner i boliglån, får du ikke forbrukslån. Har du 2,4 millioner i boliglån, har du en ramme på 100 000 kr der du kan få forbrukslån. Du vil da ikke få innvilget et lån på 200 000 kr.

Du har betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når du ikke har betalt et skyldig beløp, selv etter dette er sendt til inkasso. Så lenge du har en betalingsanmerkning, vil du få avslag på forbrukslån. Noen tilbydere kan være villig å gi lån dersom du kan stille med sikkerhet. Generelt sett er det nødvendig å få slettet betalingsanmerkning før du søker på nye lån. Dette gjør du ved å betale skyldig beløp. Når skyldig beløp er betalt, blir betalingsanmerkning slettet.

Hva er andre konsekvenser av dårlig kredittverdighet når jeg søker forbrukslån?

En kredittvurdering forteller bankene hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. En dårlig kredittverdighet betyr større risiko for banken. Bankene kompenserer for dette ved å ta en høyere rente. Det betyr at dersom du får godkjent lånesøknad, men med dårlig kredittvurdering, får du et dyrere lån. Har du en god kredittverdighet derimot, tar bankene en lavere rente.

I en kredittvurdering er ikke all gjeld likeverdig når risiko blir vurdert. Kredittkortgjeld vil for eksempel vurderes som større risiko enn studielån. Det betyr at to personer, med like stor gjeld, kan vurderes ulikt etter type gjeld. Har du da stor kredittkortgjeld kan dette gi høyere rente enn et tilsvarende studielån.

Les også : https://dinside.dagbladet.no/okonomi/atte-knep-som-knuser-forbrukslan/73788160

Vær forsiktig når du godtar tilbud om forbrukslån

Det kan føles som en seier å få godkjent søknad om forbrukslån, tross dårlig kredittverdighet. Tenk deg derimot godt om før du godtar lånetilbudet. Selv om banken vurderer deg betalingsdyktig, betyr ikke dette at du ikke risikerer betalingsvansker. Pass på å ikke sette deg selv i en situasjon der du ikke greier betale regningene dine.

Vær realistisk med tanke på hva du vil greie å betale hver måned. Forbrukslån er allerede relativt dyre lån. Har du i tillegg dårlig kredittverdighet, har du sannsynligvis fått et enda dyrere lån. Vurder nøye om lånet er nødvendig, hvor stor sum du eventuelt må låne, og om du har alternativ. For eksempel vil utvidelse av boliglån gi lavere rente enn et forbrukslån.

Om du er sikker på at forbrukslån er det rette, så bruk tid når du søker. Sammenlign ulike tilbydere før du søker, og send søknad til flere. Dersom du får godkjent søknad hos flere, kan du da velge det rimeligste lånet. Pass på å ikke bare se på nominell rentesats. Mange lån har gebyrkostnader i tillegg til rente. Se derfor på den effektive renten. Denne gir et bedre bilde av hvor mye lånet faktisk vil koste deg.

Til slutt

Kredittverdighet sier noe om hvor sannsynlig du vil kunne betjene lånet. Dårlig kredittverdighet gir ikke nødvendigvis automatisk avslag, men du vil måtte betale en høyere rente. Vurder derfor behovet nøye før du søker om forbrukslån. Dersom du bestemmer deg for å søke om denne type lån, pass på å finne det rimeligste.