Disse «hemmelige» kostnadene følger med forbrukslån

Forbrukslån har rykte for seg på å være dyrt og risikabelt, som stemmer til en viss grad. Det koster å låne penger, uansett lånetype. Bankene tar betalt for å låne ut penger. Det er dette du betaler for gjennom renter. Lån med og uten sikkerhet utgjør forskjellig risiko for banken, som videre reflekteres i rentesatsene. Lån uten sikkerhet har høyere rentekostnader. Dette skyldes at banken tar en høyere risiko ved å låne ut penger.

Rentesatser for forbrukslån

Det annonseres for forbrukslån med rente fra 4,9 % opp til 19,9 % rente. I gjennomsnitt ligger den effektive rentesatsen på 14,3 % per februar 2021. Hvilken rentesats du får tilbud om avhenger av din kredittvurdering, samt hvilken score du får på denne. God score gir lavere rente og bedre vilkår.

Når bankene sender ut tilbud om lån står det oppgitt både nominell og effektive rente. Dette er to ulike rentesatser som banken benytter seg av. Den nominelle renten viser grunnrenten, altså hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Effektiv rente viser derimot hva du faktisk betaler.

Nominell rente

  • Settes etter bankenes satser for godtgjørelse
  • Banken tar godtgjørelse for inflasjon, utlån og risiko
  • Økt risiko gir økt nominell rente
  • Settes etter kredittvurderingen

Effektiv rente

  • Nominell rente pluss ekstra utgifter til lånet
  • Inkluderer etableringsgebyr og andre gebyrer
  • Viser den faktiske kostnaden for lånet i løpet av et år
  • Blir høyere med kort nedbetaling

Gebyrer ved forbrukslån

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr må betales når du etablerer en låneavtale i banken. Dette gjelder hos de aller fleste banker uavhengig av lånetype. Når det kommer til forbrukslån, er det derimot to aktører som ikke krever etableringsgebyr. Dette gjelder for lån under 15 000 kroner hos den ene, og lån under 70 000 kroner hos den andre.

Etableringsgebyr er et engangsgebyr som hovedsakelig trekkes fra den totale lånesummen. Satsen ligger mellom 450 kroner og 950 kroner, og varierer fra bank til bank. Hos enkelte aktører vil også hvor mye du låner påvirke størrelsen på gebyret. Mindre lån gir lavere etableringsgebyrer.

Les også: Oppbremsing av forbrukslån

Termingebyr

Dette er et gebyr du må betale månedlig, og ligger et sted mellom 30 kroner og 90 kroner. Her er det store variasjoner mellom bankene. Dette gir igjen utslag på den effektive renten de tilbyr. Dette gebyret skal dekke administrative kostnader knyttet til lånet, som fakturering og andre driftsutgifter.

Fakturagebyr

Dette kan også kalles et miljøgebyr. Dette er enkelt forklart det bankene tar seg betalt for å sende en faktura i posten fremfor e-faktura eller avtalegiro. Størrelsen på gebyret varierer, men vil i hovedsak ikke overstige 70 kroner. Det er også bestemt av Finansdepartementet at purregebyrer ikke kan overstige 35 kroner fra oktober 2020. Begge disse gebyrene kan du unngå ved å opprette e-faktura eller avtalegiro. Sørger du for at fakturaen blir godkjent og trukket fra konto hver måned, sparer du disse utgiftene.

Totale kostnader for forbrukslån

Gebyrer og renter avgjør begge hvor dyrt lånet kommer til å bli. Høye nominelle renter gir dyrere rentekostnader, mens gebyrene er ekstra kostnader knyttet til lånet. Etableringsgebyret betales kun én gang, men påvirker den effektive renten. Høye gebyrer gir høyere effektive renter, som igjen gir et dyrere lån.

Hvor lenge du betaler disse gebyrene påvirker også de totale kostnadene på lånet. Renter og gebyrer regnes ut månedlig og årlig. Betaler du ned lånet over fem år, får du en lavere effektiv rente sammenlignet med ett år. Til gjengjeld blir de totale kostnadene lavere når du reduserer nedbetalingstiden.

Forbrukslån og fordeling av kostnader

Lån på 100 000 kroner med en rente på 12,10 % og nedbetalingstid på tre år vil ha en kostnad på 17 613 kr. Dette gir et totalbeløp på 117 613 kroner. Velger du å nedbetale samme lånet på ett år, blir de effektive rentene på 13,31 %, mens kostnadene er redusert til 5 983 kroner. Ved å øke nedbetalingen med 5 500 kroner i måneden, sparer du altså over 12 000 kroner i renter og gebyrer.

Sammenligning av forbrukslån

Før du inngår en avtale om forbrukslån er det verdt å sammenligne lånetilbud. Se på renter, gebyrer og andre kostnader som følger med. Den totale kostnaden påvirkes av alle disse ekstra gebyrene og skjulte kostnadene. Følg med på både renter, gebyrer og nedbetalingstid når du sammenligner lånetilbud. Det lønner seg også å undersøke hva slags ekstra gebyrer du kan bli pålagt, som miljøgebyr for å få faktura tilsendt på papir.

Oppsummering

For å holde lånekostnadene nede, lønner det seg med et lån med mindre gebyrer. Dette gjelder både etableringsgebyr og månedlige avgifter. Velg e-faktura eller avtalegiro og betal på tiden. I stedet for å betale 90 kr i måneden, kan du betale kun 30 kroner. I året utgjør dette en forskjell på 720 kroner i året. Med en nedbetalingstid på fem år, sparer du 3 600 kroner på å velge lånet med de laveste gebyrene. Du kan også redusere de totale lånekostnadene med over 10 000 kroner ved å velge en kortere nedbetalingstid.