Forbrukslån eller boliglån?

Når skal jeg velge forbrukslån eller boliglån? Vilkårene og betingelsene er ganske forskjellige fra boliglån til forbrukslån og de er egnet for ulike formål.

Det viktigste er å alltid se etter renten og da effektiv rente på det lånet du vurderer. Effektiv rente sier noe om hva lånet vil koste deg totalt sett. Vi viser deg hva forskjellene er og når du bør velge det ene lånet fremfor det andre.

Et lån er en avtale mellom to parter, kreditor og debitor, der kreditor er avhengig av at debitor holder seg til låneavtalen og betaler tilbake pengene. De fire største låne kategoriene vi har i Norge er refinansieringslån, boliglån, forbrukslån og billån.

Det ligger i navnet hva de brukes til og forskjellene ligger i nedbetalingsplan, renter og kredittramme. Husk at totalprisen på lånet varierer fra tilbyder til tilbyder og hvor store de løpende kostnadene blir avhenger av nedbetalingstiden.

Nominell og effektiv rente

Undersøkelser viser at hele 57 prosent i alderen 18-34 år ikke vet forskjell på nominell og effektiv rente. Når banken kan utstede et lån med lav rente tar de en lav risiko på å utstede lånet til kunden. Motsatt har et lån med høy rente høyere risiko. Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente.

 • Nominell rente: Kun renten og ingen andre kostnader til lånet som etableringsgebyr, termingebyr og lignende.
 • Effektiv rente: Inkluderer alle kostnadene på lånet. Renten består av nominell renten i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre lånekostnader. Effektiv rente vil alltid være høyere enn nominell rente.
 • Til sammenligning: Renteforskjellen kan være på hele 10 prosent om du sammenligner forbrukslån med boliglån.

Hva er forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet i låntakers eiendeler, bolig eller egenkapital. Låntaker kan bevilge pengene fritt til ønsket formål og lånet av denne typen har større risiko for banken. Risikoen gjør at rentene er større enn ved et boliglån. Det kalles for en høy risikopremie. Prosessen regnes også som mindre omfattende enn ved søknad om et boliglån.

Forbrukslån benyttes ofte for langsiktige investeringer eller for å dekke store uforutsette kostnader. Oppussing, bryllupet, kjøp av hvitevarer eller reparasjoner og utbedringer i hus og hjem, er vanlig å bruke forbrukslånet til.

Å ta opp forbrukslån er i mange sammenhenger den mest gunstigste låneformen, som for eksempel ved et bilkjøp der et billån vil koste mer i renter og forsikringsgebyr.

Eksempel forbrukslån

Du kan låne alt mellom 6000 til 600 000 kroner på et forbrukslån. Hvor mye du får innvilget avhenger av kredittvurderingen som sier noe om din betalingsevne. Under er et eksempel på et standard forbrukslån.

 • Et lån på 1 million kroner vil for eksempel koste deg 7908 kroner per måned når det skal tilbakebetales i løpet av 15 år. Med 25 års tilbakebetalingstid går terminbeløpet ned til 5846 kroner. Kun renter utgjør 4167 kroner per måned.

Hva er refinansieringslån

Som en underkategori til forbrukslånet, er refinansieringslånet omtrent det samme. Det har lavere rente enn forbrukslånet og en noe annerledes søknadsprosess. Lånet forutsetter at pengene skal nettopp gå til refinansieringsformål.

Mange benytter refinansieringsmetoden når de slår flere forbrukslån sammen med boliglånet. Det kalles da for refinansiering av boliglånet. Du får da lavere rente, færre månedlige kostnader og bedre oversikt over økonomien. Den lave boliglånsrenten vil du da få for hele lånesummen.

Fordelen ved å kombinere forbrukslån og boliglånet, er at den lave boliglånsrenta gjelder for hele lånesummen. Du får også færre månedlige kostnader som termingebyrer, samt én faktura og én betalingsfrist. Det gir bedre samlet oversikt.

Månedlige kostnader på et lån kan ligge mellom 25 og 70 kroner. Det kan være tusener å spare ved å ty til refinansiering for å så kun ha ett lån. Baksiden er at du stiller sikkerhet i egen bolig og lånet kan bli høyt dersom nedbetalingstiden er lang.

Hva er boliglån

Et boliglån er et forbrukslån som tas opp for kjøp av bolig. Boligen står som sikkerhet og banken tar mindre risiko ved å utstede lånet. I gjennomsnitt er renten 10 prosent lavere enn ved forbrukslån. Med sikkerhet i egen bolig kan du låne opptil flere millioner kroner i ett lån, med en lavere rente og terminbeløp enn ved forbrukslånet.

Det er mulig å ta opp et boliglån når du allerede har et forbrukslån. Banken vil da regne forbrukslånet for eksisterende gjeld og trekke dette fra egenkapitalen din. Men vær obs på at noen banker vil avslå boliglån-søknaden dersom kunden har forbrukslån fra før.

Det er vanlig å benytte denne typen lån til å refinansiere kredittkortgjeld og dyre lån eller til å dekke oppussing eller andre kjøp og prosjekter. Over 30 prosent av norske husholdningers totale forbruk går til bolig, og vi er på verdenstoppen når det gjelder oppussing og renovering. Boliglån og forbrukslån er derfor noe vi bør sette oss inn i.

Det er boliglånets lave renter og betingelser som gjør det lønnsomt å bake andre lån inn i boliglånet enn motsatt. Du reduserer da månedlige utgifter og reduserer samlet nedbetalingstid. Dette fordrer selvfølgelig at du eier egen bolig og at det rom for refinansiering i boliglånet.

Eksempel boliglån

 • 1 000 000 kroner med 25 års nedbetalingsplan vil koste 6327 kr/mnd. Det er med en effektiv rente på 5,96 prosent og totalkostnad 897 273 kr som gir et totalt beløp på 1 897 273 kroner.
 • Renten på forbrukslån ligger vanligvis på mellom 7-15 prosent. Et forbrukslån på 175 000 kroner med 12 prosent rente kan koste like mye som et boliglån på 2 millioner kroner.
 • Boliglånet vil alltid være mye rimeligere enn forbrukslån fordi boliglånsrenten stiger og på grunn av sikkerhet og pant i låntakers bolig.
 • Nedbetalingen av boliglån skjer enten i form av at serielån (faste avdrag) eller annuitetslån (faste terminbeløp) hver termin.

Krav til låntaker

Låntakers krav og betingelser listet opp under, er i forbindelse med både boliglån og forbrukslån.

 • Norsk statsborger og over myndighetsalder
 • Laveste aldersgrense er 18 år, høyeste aldersgrense 25 år
 • Fast bostedsadresse, samt lovlig opphold i Norge de siste tre årene
 • Ingen betalingsanmerkninger eller inkassosaker
 • Minimum 150 000 kroner i årlig stabil inntekt
 • Samlet gjeld skal ikke overstige fem ganger årlig inntekt før skatt
 • Skal tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng
 • Må ha minimum 15 prosent i egenkapital ved kjøp av primærbolig
 • Kan søke om maksimalt 30 års nedbetalingstid for boliglånet
 • Lånet skal ikke overstige 85 prosent av verdien på boligen

Forskjeller og ulikheter

De største uforutsette kostnadene kommer uavhengig hvor god du er til å holde seg til budsjett. Det er ikke alltid at oppsparte midler er det mest gunstige. Bevilget riktig kan et lån være en spareform i seg selv.

Ethvert lån er en avtale mellom deg og banken med sine vilkår og betingelser. Forbrukslånet sees ofte på som raske penger i forhold til boliglånet. Det ligger i ordet, du tar opp boliglån ved kjøp av bolig og forbrukslån for å dekke andre store utgifter og/eller investeringer.

Forbrukslånet kan benyttes til hva som helst i motsetning til boliglånet. Uansett formål skal begge lån tilbakebetales og krever disiplin til å kunne betale terminbeløp.

Uavhengig av om du søker om forbrukslån eller boliglån bør du undersøke tilbudene på markedet. En låneagent, lånekalkulatorer eller oversikter på nettet hjelper deg i søket. Låneskjemaer fyller du også enkelt inn på nett, hvor én søknad sendes til flere tilbydere samtidig.

Om søknaden sendes inn tidlig kan du i noen tilfeller få svar på dagen. Ofte kan tilbudet bli stående i en måned, i tillegg til at du også har 30 dagers angrefrist på lånet. Husk at det er alltid helt uforpliktende og kostnadsfritt å søke.