5 fakta om forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet som kan benyttes slik låntaker selv ønsker. Ved usikrede lån stiller ikke bankene krav til sikkerhet eller hva lånet brukes til. Dette gjør forbrukslånet til et fleksibelt lån som kan brukes av alle. Det er derimot også knyttet en viss risiko til disse lånene. Rentesatsene er betydelig høyere og nedbetalingstiden kan oppleves som lang.

Fleksibelt bruksområde

Forbrukslån er fleksibelt. Det vil si at du kan søke om lån og benytte det lånte beløpet slik du selv ønsker. Bankene stiller ingen krav til bruk, selv om de spør om hva lånet skal benyttes til å søknaden. Ønsker du å ta opp lån for å reise på ferie, betale for oppussing av kjøkkenet eller investere i din økonomiske fremtid står du fritt til å gjøre det.

Høyere rentesatser

Den nominelle renten på forbrukslån ligger hos noen tilbydere på under 5 %. Mens effektiv rente i gjennomsnitt ligger mellom 14 % og 15 %. Men du kan oppleve både høyere og lavere satser. Hvor mye du må betale i rente påvirkes av flere faktorer. Hvilken nominell rente bankene tilbyr, nedbetalingstid og hvilke gebyrer du må betale for. Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og ekstra avgifter.

Lengre nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid på usikrede lån er fem år, uavhengig om det er forbrukslån, kredittkort eller handlekonto. Unntaket er hvis du søker om lån til refinansiering av gjeld. Da får du tilbud om en nedbetalingstid på opptil 15 år. Du kan med andre ord betale ned på forbruksgjelden i lang tid, avhengig av hva lånet benyttes til.

Kortere behandlingstid

Forbrukslån kan behandles på dagen ved digitale søknader. Men det betyr ikke at lånet står på konto samme dag. Digitaliseringen og muligheten for automatisk innhenting av informasjon har redusert behandlingstiden. Flere banker har også helautomatiske søknadsprosesser. Da får du svar på søknaden kort tid etter at den er sendt. Det tar likevel litt tid før pengene står på konto. Normalt er dette mellom 1 og 3 dager etter at banken har godkjent utbetalingen.

Større lånerammer

Med et forbrukslån kan du søke om lån fra 5 000 kroner og opp til 500 000 kroner. For å kvalifisere til høyere lånebeløp må du ha en årlig inntekt som tilsier at du kan betjene lånet. Flere banker har et inntektskrav på 100 000 kroner for å kunne tilby lån uten sikkerhet. Det er også en nedre aldersgrense på enten 18, 21 eller 25 år, avhengig av hvilken tilbyder du søker lån hos.

5 fakta om forbrukslån Read More »

Kan man få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke alltid det passer å vente til vi har spart opp midler for å gjøre det vi ønsker. Kanskje er det akkurat i sommer vi har tid til å reise på USA-turen. Kanskje er hvitevarene så gamle at de må byttes nå. Da er det mange som søker forbrukslån. Før du får lånet, må du gjennom en kredittvurdering. Får du i det hele tatt lån om du har dårlig kredittverdighet?

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikret lån i defineres det på forbrukslån.no. Dette betyr at banken ikke tar pant i eiendel som sikkerhet på lånesummen. Som resultat tar banken en større risiko ved å gi denne type lån. Dette medfører noen forskjeller mellom et usikret og et sikret lån. Et usikret lån har høyere rente enn for eksempel et boliglån. I tillegg vil du aldri kunne låne like mye med et forbrukslån. De vanlige summene ligger mellom 5 000 kr til 500 000 kr. Nedbetalingstiden på et forbrukslån er på maks fem år.

Hva betyr kredittverdighet?

Kredittverdighet betyr kort sagt din evne til å betale ned gjeld. Alle lånetilbydere i Norge er pliktig til å utføre en kredittvurdering på alle som søker lån. Dette er uavhengig av størrelse på lånet. Selv som du for eksempel søker om lån på 5 000 kr, blir det gjennomført en kredittvurdering. Formålet er å hindre at forbrukere tar opp et lån de ikke greier å betale tilbake. Dette er til beskyttelse for både forbruker og banken. For deg reduserer det risikoen for at du får et lån som fører til økonomiske problemer.

Hvilken informasjon blir sjekket?

Det er flere faktorer som er med i vurderingen av din kredittverdighet. Inntekt er kanskje den viktigste faktoren. I tillegg er utdanning relevant. Dette er fordi en person med høy utdanning ofte vil ha lettere med å finne ny jobb ved behov. Allerede eksisterende gjeld er også et svært viktig punkt. En kredittvurdering ser altså på din personlige økonomi, og vurderer risiko for at du vil få problemer med å betale lånet.

All denne informasjonen samler bankene som regel inn elektronisk. Dette skjer ved at du bruker Bank-ID når du søker. Det betyr at kredittvurderingen ikke trenger ta så lang tid. Alternativt sender du selv inn relevante dokumenter. Det er imidlertid ikke slik at ved å unngå å sende inn, så unngår du kredittvurderingen. Om du får avslag eller ikke, og eventuell hvilken rente du får, er avhengig av din kredittverdighet.

Kan jeg få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke nødvendigvis slik at en dårlig kredittverdighet betyr avslag. Det vil variere etter hvor svak den er. Det er også mulig at noen lånetilbydere vil være villig til å gi lån, mens andre ikke er det. Kredittvurderingen viser banken hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. Siden de ikke har pant i din eiendel, har de ingenting som sikrer at de får tilbakebetalt pengene. Noen banker vil da være mer risikovillige enn andre, dersom du har en lav kredittverdighet. Det er imidlertid noen faktorer som fører til nesten automatisk avvisning av søknad.

Du består ikke stresstest for forbrukslån

Alle banker er pliktig til å avvise søknad om du ikke består en såkalt stresstest. Dette innebærer at din økonomi skal være sterk nok til å tåle en renteøkning. Du skal ha inntekt nok, og lave nok utgifter, til å greie betale tilbake lånet, selv med en 5 % renteøkning. Denne utregningen skjer automatisk. Består du ikke dette, får du ikke lån. Her er selvsagt lånebeløp også relevant for utfallet. Det er lettere å betale tilbake et lån på 10 000 kr enn 100 000 kr.

Du har for høy gjeld

Det er sentrale regler for hvor mye lån du kan ha totalt. Søker du om en sum som gir totalgjeld på over fem ganger årsinntekt, blir søknad avvist. Har du for eksempel 500 000 kr i årsinntekt, og 2,5 millioner i boliglån, får du ikke forbrukslån. Har du 2,4 millioner i boliglån, har du en ramme på 100 000 kr der du kan få forbrukslån. Du vil da ikke få innvilget et lån på 200 000 kr.

Du har betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når du ikke har betalt et skyldig beløp, selv etter dette er sendt til inkasso. Så lenge du har en betalingsanmerkning, vil du få avslag på forbrukslån. Noen tilbydere kan være villig å gi lån dersom du kan stille med sikkerhet. Generelt sett er det nødvendig å få slettet betalingsanmerkning før du søker på nye lån. Dette gjør du ved å betale skyldig beløp. Når skyldig beløp er betalt, blir betalingsanmerkning slettet.

Hva er andre konsekvenser av dårlig kredittverdighet når jeg søker forbrukslån?

En kredittvurdering forteller bankene hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. En dårlig kredittverdighet betyr større risiko for banken. Bankene kompenserer for dette ved å ta en høyere rente. Det betyr at dersom du får godkjent lånesøknad, men med dårlig kredittvurdering, får du et dyrere lån. Har du en god kredittverdighet derimot, tar bankene en lavere rente.

I en kredittvurdering er ikke all gjeld likeverdig når risiko blir vurdert. Kredittkortgjeld vil for eksempel vurderes som større risiko enn studielån. Det betyr at to personer, med like stor gjeld, kan vurderes ulikt etter type gjeld. Har du da stor kredittkortgjeld kan dette gi høyere rente enn et tilsvarende studielån.

Les også : https://dinside.dagbladet.no/okonomi/atte-knep-som-knuser-forbrukslan/73788160

Vær forsiktig når du godtar tilbud om forbrukslån

Det kan føles som en seier å få godkjent søknad om forbrukslån, tross dårlig kredittverdighet. Tenk deg derimot godt om før du godtar lånetilbudet. Selv om banken vurderer deg betalingsdyktig, betyr ikke dette at du ikke risikerer betalingsvansker. Pass på å ikke sette deg selv i en situasjon der du ikke greier betale regningene dine.

Vær realistisk med tanke på hva du vil greie å betale hver måned. Forbrukslån er allerede relativt dyre lån. Har du i tillegg dårlig kredittverdighet, har du sannsynligvis fått et enda dyrere lån. Vurder nøye om lånet er nødvendig, hvor stor sum du eventuelt må låne, og om du har alternativ. For eksempel vil utvidelse av boliglån gi lavere rente enn et forbrukslån.

Om du er sikker på at forbrukslån er det rette, så bruk tid når du søker. Sammenlign ulike tilbydere før du søker, og send søknad til flere. Dersom du får godkjent søknad hos flere, kan du da velge det rimeligste lånet. Pass på å ikke bare se på nominell rentesats. Mange lån har gebyrkostnader i tillegg til rente. Se derfor på den effektive renten. Denne gir et bedre bilde av hvor mye lånet faktisk vil koste deg.

Til slutt

Kredittverdighet sier noe om hvor sannsynlig du vil kunne betjene lånet. Dårlig kredittverdighet gir ikke nødvendigvis automatisk avslag, men du vil måtte betale en høyere rente. Vurder derfor behovet nøye før du søker om forbrukslån. Dersom du bestemmer deg for å søke om denne type lån, pass på å finne det rimeligste.

Kan man få forbrukslån med dårlig kredittverdighet? Read More »