Hvor mye kan jeg låne med forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån som bankene kan gi deg enten med eller uten sikkerhet. Det er både fordeler og ulemper med slike lån. Noen lån kan bli rimeligere for deg på sikt, mens andre lån kan igjen gi deg økte kostnader til både renter og andre gebyrer. Dette avhenger av din økonomiske situasjon og lånets betingelser.

Krav til deg som søker lån

For å kunne søke om et hvilket som helst lån i Norge, stilles det krav til deg som lånetaker. Disse kravene er like for alle som ønsker å søke lån og er ment for å sikre både deg og banken din. Banken ønsker ikke at du skal inngå avtaler du ikke kan holde. Samtidig ønsker ikke du en situasjon der du plutselig vil få problemer med å betale ned det du har lånt.

Bankens minimumskrav

For å kunne søke om lån må du være fylt minst 18 år og ha fast inntekt. Det stilles ulike krav til hva denne inntekten kan være. Inntekten kan være varierende, men jevn over tid. Du kan i tillegg søke om lån dersom du er trygdet eller mottar andre støtteordninger.

Det viktigste for banken er at du viser at du over tid har evne til å betale for deg. I tillegg kan det ikke være registrert noen betalingsanmerkninger på deg. Dersom dette er tilfelle stilles det helt andre krav til sikkerhet for å kunne ta opp et forbrukslån. I tillegg til disse kravene er det også et krav om at du er norsk eller bosatt i Norge. Du må også være skattepliktig til Norge.

Hvor mye kan du låne?

Det er mye som spiller inn i spørsmålet om hvor mye bankene kan tilby deg å låne av dem, avhenger av flere faktorer. Først og fremst er det banken som står med den overordnede makten til å bestemme. De bestemmer hvem som får låne og hvor mye hver enkelt får låne. I tillegg til bankenes egne avgjørelser er det retningslinjer fra myndighetene som også spiller inn.

Når det gjelder lån uten sikkerhet er det ulike krav som kommer fra bankene. Noen aktører tilbyr lavere lånebeløp, mens andre tilbyr helt opp mot 500 000 kroner uten krav om sikkerhet.

Faktorer som spiller inn når bankene behandler søknaden din

Har du bestemt deg for å sende inn en søknad? Da er det flere faktorer som spiller inn i behandlingen av søknaden og hvor mye du kan få i lån. Først og fremst vil bankene se på din totale økonomiske situasjon. De vil stille seg spørsmål om du har fast inntekt.

Deretter vil de se på hvor høy inntekten din er og hvor sikker denne er. Videre ønsker de å se på utgiftene dine. Du skal sitte igjen med penger til slutt etter at du har betalt dine faste utgifter. I tillegg opererer bankene med rundt 7 000 kroner i livsopphold som skal dekke mat og annet til deg selv. Har du barn du er ansvarlig for og som du skal forsørge, må du i tillegg ha ekstra livsopphold til dem.

I tillegg til livsopphold vil bankene se på hvor mye usikret gjeld du har fra før. Det er med andre ord slik at har du mye i forbrukslån fra før, vil bankene måtte ta en helhetlig vurdering. Da må bankene igjen se til offentlig myndighet og hva det er de krever av retningslinjer hva gjelder betjeningsevne og gjeldsgrad.

Betjeningsevne

Bankene vil måtte se på din evne til å kunne betale tilbake lånet du ber om. I dette skal inntekten din kunne tåle at renten går opp. Bankene opererer med ulik grad her, men det mest vanlige er en renteøkning på rundt 5 %. Det er her viktig for bankene at du ikke tar på deg mer gjeld enn du kan betjene. Dette er av både din og bankens interesse.

Gjeldsgrad

Banken må se på hvor mye inntekt du har. Dette kan du påvirke gjennom å eventuelt inngå avtaler med banken om at du skal jobbe mer eller ta på deg en ekstra jobb. Det er likevel ikke slik at bankene kan gi deg et lån som vil gjøre at du overstiger 5 ganger årsinntekt. Et eksempel på dette er at dersom du har en årsinntekt på 1 million kroner, kan du ikke låne mer enn 5 millioner kroner. Jo nærmere du er 5 ganger årsinntekt, jo strammere vil også økonomien din være. Den vil også være økonomisk utsatt dersom renten skulle gå opp. Dette ønsker ikke bankene for sine kunder.

Ønsker du høyere lån?

Om det skulle være slik at du har behov for mer lån enn det bankene kan tilby deg, kan du søke om et lån med krav om sikkerhet. Dette kalles enten et refinansieringslån eller et omstartslån. Her stiller du for eksempel egen bolig som sikkerhet for lånet. Det du stiller som sikkerhet fungerer som pant for lånet du tar opp. Dersom du skulle havne i en økonomisk uheldig situasjon, vil banken kunne ta pant i det du stilte som sikkerhet. Det betyr at banken eier deler av eiendelen til gjelden er tilbakebetalt.