Kan man få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke alltid det passer å vente til vi har spart opp midler for å gjøre det vi ønsker. Kanskje er det akkurat i sommer vi har tid til å reise på USA-turen. Kanskje er hvitevarene så gamle at de må byttes nå. Da er det mange som søker forbrukslån. Før du får lånet, må du gjennom en kredittvurdering. Får du i det hele tatt lån om du har dårlig kredittverdighet?

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikret lån i defineres det på forbrukslån.no. Dette betyr at banken ikke tar pant i eiendel som sikkerhet på lånesummen. Som resultat tar banken en større risiko ved å gi denne type lån. Dette medfører noen forskjeller mellom et usikret og et sikret lån. Et usikret lån har høyere rente enn for eksempel et boliglån. I tillegg vil du aldri kunne låne like mye med et forbrukslån. De vanlige summene ligger mellom 5 000 kr til 500 000 kr. Nedbetalingstiden på et forbrukslån er på maks fem år.

Hva betyr kredittverdighet?

Kredittverdighet betyr kort sagt din evne til å betale ned gjeld. Alle lånetilbydere i Norge er pliktig til å utføre en kredittvurdering på alle som søker lån. Dette er uavhengig av størrelse på lånet. Selv som du for eksempel søker om lån på 5 000 kr, blir det gjennomført en kredittvurdering. Formålet er å hindre at forbrukere tar opp et lån de ikke greier å betale tilbake. Dette er til beskyttelse for både forbruker og banken. For deg reduserer det risikoen for at du får et lån som fører til økonomiske problemer.

Hvilken informasjon blir sjekket?

Det er flere faktorer som er med i vurderingen av din kredittverdighet. Inntekt er kanskje den viktigste faktoren. I tillegg er utdanning relevant. Dette er fordi en person med høy utdanning ofte vil ha lettere med å finne ny jobb ved behov. Allerede eksisterende gjeld er også et svært viktig punkt. En kredittvurdering ser altså på din personlige økonomi, og vurderer risiko for at du vil få problemer med å betale lånet.

All denne informasjonen samler bankene som regel inn elektronisk. Dette skjer ved at du bruker Bank-ID når du søker. Det betyr at kredittvurderingen ikke trenger ta så lang tid. Alternativt sender du selv inn relevante dokumenter. Det er imidlertid ikke slik at ved å unngå å sende inn, så unngår du kredittvurderingen. Om du får avslag eller ikke, og eventuell hvilken rente du får, er avhengig av din kredittverdighet.

Kan jeg få forbrukslån med dårlig kredittverdighet?

Det er ikke nødvendigvis slik at en dårlig kredittverdighet betyr avslag. Det vil variere etter hvor svak den er. Det er også mulig at noen lånetilbydere vil være villig til å gi lån, mens andre ikke er det. Kredittvurderingen viser banken hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. Siden de ikke har pant i din eiendel, har de ingenting som sikrer at de får tilbakebetalt pengene. Noen banker vil da være mer risikovillige enn andre, dersom du har en lav kredittverdighet. Det er imidlertid noen faktorer som fører til nesten automatisk avvisning av søknad.

Du består ikke stresstest for forbrukslån

Alle banker er pliktig til å avvise søknad om du ikke består en såkalt stresstest. Dette innebærer at din økonomi skal være sterk nok til å tåle en renteøkning. Du skal ha inntekt nok, og lave nok utgifter, til å greie betale tilbake lånet, selv med en 5 % renteøkning. Denne utregningen skjer automatisk. Består du ikke dette, får du ikke lån. Her er selvsagt lånebeløp også relevant for utfallet. Det er lettere å betale tilbake et lån på 10 000 kr enn 100 000 kr.

Du har for høy gjeld

Det er sentrale regler for hvor mye lån du kan ha totalt. Søker du om en sum som gir totalgjeld på over fem ganger årsinntekt, blir søknad avvist. Har du for eksempel 500 000 kr i årsinntekt, og 2,5 millioner i boliglån, får du ikke forbrukslån. Har du 2,4 millioner i boliglån, har du en ramme på 100 000 kr der du kan få forbrukslån. Du vil da ikke få innvilget et lån på 200 000 kr.

Du har betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når du ikke har betalt et skyldig beløp, selv etter dette er sendt til inkasso. Så lenge du har en betalingsanmerkning, vil du få avslag på forbrukslån. Noen tilbydere kan være villig å gi lån dersom du kan stille med sikkerhet. Generelt sett er det nødvendig å få slettet betalingsanmerkning før du søker på nye lån. Dette gjør du ved å betale skyldig beløp. Når skyldig beløp er betalt, blir betalingsanmerkning slettet.

Hva er andre konsekvenser av dårlig kredittverdighet når jeg søker forbrukslån?

En kredittvurdering forteller bankene hvilken risiko de tar ved å gi deg lån. En dårlig kredittverdighet betyr større risiko for banken. Bankene kompenserer for dette ved å ta en høyere rente. Det betyr at dersom du får godkjent lånesøknad, men med dårlig kredittvurdering, får du et dyrere lån. Har du en god kredittverdighet derimot, tar bankene en lavere rente.

I en kredittvurdering er ikke all gjeld likeverdig når risiko blir vurdert. Kredittkortgjeld vil for eksempel vurderes som større risiko enn studielån. Det betyr at to personer, med like stor gjeld, kan vurderes ulikt etter type gjeld. Har du da stor kredittkortgjeld kan dette gi høyere rente enn et tilsvarende studielån.

Les også : https://dinside.dagbladet.no/okonomi/atte-knep-som-knuser-forbrukslan/73788160

Vær forsiktig når du godtar tilbud om forbrukslån

Det kan føles som en seier å få godkjent søknad om forbrukslån, tross dårlig kredittverdighet. Tenk deg derimot godt om før du godtar lånetilbudet. Selv om banken vurderer deg betalingsdyktig, betyr ikke dette at du ikke risikerer betalingsvansker. Pass på å ikke sette deg selv i en situasjon der du ikke greier betale regningene dine.

Vær realistisk med tanke på hva du vil greie å betale hver måned. Forbrukslån er allerede relativt dyre lån. Har du i tillegg dårlig kredittverdighet, har du sannsynligvis fått et enda dyrere lån. Vurder nøye om lånet er nødvendig, hvor stor sum du eventuelt må låne, og om du har alternativ. For eksempel vil utvidelse av boliglån gi lavere rente enn et forbrukslån.

Om du er sikker på at forbrukslån er det rette, så bruk tid når du søker. Sammenlign ulike tilbydere før du søker, og send søknad til flere. Dersom du får godkjent søknad hos flere, kan du da velge det rimeligste lånet. Pass på å ikke bare se på nominell rentesats. Mange lån har gebyrkostnader i tillegg til rente. Se derfor på den effektive renten. Denne gir et bedre bilde av hvor mye lånet faktisk vil koste deg.

Til slutt

Kredittverdighet sier noe om hvor sannsynlig du vil kunne betjene lånet. Dårlig kredittverdighet gir ikke nødvendigvis automatisk avslag, men du vil måtte betale en høyere rente. Vurder derfor behovet nøye før du søker om forbrukslån. Dersom du bestemmer deg for å søke om denne type lån, pass på å finne det rimeligste.

Kan man få forbrukslån med dårlig kredittverdighet? Read More »

Forbrukslån eller boliglån?

Når skal jeg velge forbrukslån eller boliglån? Vilkårene og betingelsene er ganske forskjellige fra boliglån til forbrukslån og de er egnet for ulike formål.

Det viktigste er å alltid se etter renten og da effektiv rente på det lånet du vurderer. Effektiv rente sier noe om hva lånet vil koste deg totalt sett. Vi viser deg hva forskjellene er og når du bør velge det ene lånet fremfor det andre.

Et lån er en avtale mellom to parter, kreditor og debitor, der kreditor er avhengig av at debitor holder seg til låneavtalen og betaler tilbake pengene. De fire største låne kategoriene vi har i Norge er refinansieringslån, boliglån, forbrukslån og billån.

Det ligger i navnet hva de brukes til og forskjellene ligger i nedbetalingsplan, renter og kredittramme. Husk at totalprisen på lånet varierer fra tilbyder til tilbyder og hvor store de løpende kostnadene blir avhenger av nedbetalingstiden.

Nominell og effektiv rente

Undersøkelser viser at hele 57 prosent i alderen 18-34 år ikke vet forskjell på nominell og effektiv rente. Når banken kan utstede et lån med lav rente tar de en lav risiko på å utstede lånet til kunden. Motsatt har et lån med høy rente høyere risiko. Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente.

 • Nominell rente: Kun renten og ingen andre kostnader til lånet som etableringsgebyr, termingebyr og lignende.
 • Effektiv rente: Inkluderer alle kostnadene på lånet. Renten består av nominell renten i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre lånekostnader. Effektiv rente vil alltid være høyere enn nominell rente.
 • Til sammenligning: Renteforskjellen kan være på hele 10 prosent om du sammenligner forbrukslån med boliglån.

Hva er forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet i låntakers eiendeler, bolig eller egenkapital. Låntaker kan bevilge pengene fritt til ønsket formål og lånet av denne typen har større risiko for banken. Risikoen gjør at rentene er større enn ved et boliglån. Det kalles for en høy risikopremie. Prosessen regnes også som mindre omfattende enn ved søknad om et boliglån.

Forbrukslån benyttes ofte for langsiktige investeringer eller for å dekke store uforutsette kostnader. Oppussing, bryllupet, kjøp av hvitevarer eller reparasjoner og utbedringer i hus og hjem, er vanlig å bruke forbrukslånet til.

Å ta opp forbrukslån er i mange sammenhenger den mest gunstigste låneformen, som for eksempel ved et bilkjøp der et billån vil koste mer i renter og forsikringsgebyr.

Eksempel forbrukslån

Du kan låne alt mellom 6000 til 600 000 kroner på et forbrukslån. Hvor mye du får innvilget avhenger av kredittvurderingen som sier noe om din betalingsevne. Under er et eksempel på et standard forbrukslån.

 • Et lån på 1 million kroner vil for eksempel koste deg 7908 kroner per måned når det skal tilbakebetales i løpet av 15 år. Med 25 års tilbakebetalingstid går terminbeløpet ned til 5846 kroner. Kun renter utgjør 4167 kroner per måned.

Hva er refinansieringslån

Som en underkategori til forbrukslånet, er refinansieringslånet omtrent det samme. Det har lavere rente enn forbrukslånet og en noe annerledes søknadsprosess. Lånet forutsetter at pengene skal nettopp gå til refinansieringsformål.

Mange benytter refinansieringsmetoden når de slår flere forbrukslån sammen med boliglånet. Det kalles da for refinansiering av boliglånet. Du får da lavere rente, færre månedlige kostnader og bedre oversikt over økonomien. Den lave boliglånsrenten vil du da få for hele lånesummen.

Fordelen ved å kombinere forbrukslån og boliglånet, er at den lave boliglånsrenta gjelder for hele lånesummen. Du får også færre månedlige kostnader som termingebyrer, samt én faktura og én betalingsfrist. Det gir bedre samlet oversikt.

Månedlige kostnader på et lån kan ligge mellom 25 og 70 kroner. Det kan være tusener å spare ved å ty til refinansiering for å så kun ha ett lån. Baksiden er at du stiller sikkerhet i egen bolig og lånet kan bli høyt dersom nedbetalingstiden er lang.

Hva er boliglån

Et boliglån er et forbrukslån som tas opp for kjøp av bolig. Boligen står som sikkerhet og banken tar mindre risiko ved å utstede lånet. I gjennomsnitt er renten 10 prosent lavere enn ved forbrukslån. Med sikkerhet i egen bolig kan du låne opptil flere millioner kroner i ett lån, med en lavere rente og terminbeløp enn ved forbrukslånet.

Det er mulig å ta opp et boliglån når du allerede har et forbrukslån. Banken vil da regne forbrukslånet for eksisterende gjeld og trekke dette fra egenkapitalen din. Men vær obs på at noen banker vil avslå boliglån-søknaden dersom kunden har forbrukslån fra før.

Det er vanlig å benytte denne typen lån til å refinansiere kredittkortgjeld og dyre lån eller til å dekke oppussing eller andre kjøp og prosjekter. Over 30 prosent av norske husholdningers totale forbruk går til bolig, og vi er på verdenstoppen når det gjelder oppussing og renovering. Boliglån og forbrukslån er derfor noe vi bør sette oss inn i.

Det er boliglånets lave renter og betingelser som gjør det lønnsomt å bake andre lån inn i boliglånet enn motsatt. Du reduserer da månedlige utgifter og reduserer samlet nedbetalingstid. Dette fordrer selvfølgelig at du eier egen bolig og at det rom for refinansiering i boliglånet.

Eksempel boliglån

 • 1 000 000 kroner med 25 års nedbetalingsplan vil koste 6327 kr/mnd. Det er med en effektiv rente på 5,96 prosent og totalkostnad 897 273 kr som gir et totalt beløp på 1 897 273 kroner.
 • Renten på forbrukslån ligger vanligvis på mellom 7-15 prosent. Et forbrukslån på 175 000 kroner med 12 prosent rente kan koste like mye som et boliglån på 2 millioner kroner.
 • Boliglånet vil alltid være mye rimeligere enn forbrukslån fordi boliglånsrenten stiger og på grunn av sikkerhet og pant i låntakers bolig.
 • Nedbetalingen av boliglån skjer enten i form av at serielån (faste avdrag) eller annuitetslån (faste terminbeløp) hver termin.

Krav til låntaker

Låntakers krav og betingelser listet opp under, er i forbindelse med både boliglån og forbrukslån.

 • Norsk statsborger og over myndighetsalder
 • Laveste aldersgrense er 18 år, høyeste aldersgrense 25 år
 • Fast bostedsadresse, samt lovlig opphold i Norge de siste tre årene
 • Ingen betalingsanmerkninger eller inkassosaker
 • Minimum 150 000 kroner i årlig stabil inntekt
 • Samlet gjeld skal ikke overstige fem ganger årlig inntekt før skatt
 • Skal tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng
 • Må ha minimum 15 prosent i egenkapital ved kjøp av primærbolig
 • Kan søke om maksimalt 30 års nedbetalingstid for boliglånet
 • Lånet skal ikke overstige 85 prosent av verdien på boligen

Forskjeller og ulikheter

De største uforutsette kostnadene kommer uavhengig hvor god du er til å holde seg til budsjett. Det er ikke alltid at oppsparte midler er det mest gunstige. Bevilget riktig kan et lån være en spareform i seg selv.

Ethvert lån er en avtale mellom deg og banken med sine vilkår og betingelser. Forbrukslånet sees ofte på som raske penger i forhold til boliglånet. Det ligger i ordet, du tar opp boliglån ved kjøp av bolig og forbrukslån for å dekke andre store utgifter og/eller investeringer.

Forbrukslånet kan benyttes til hva som helst i motsetning til boliglånet. Uansett formål skal begge lån tilbakebetales og krever disiplin til å kunne betale terminbeløp.

Uavhengig av om du søker om forbrukslån eller boliglån bør du undersøke tilbudene på markedet. En låneagent, lånekalkulatorer eller oversikter på nettet hjelper deg i søket. Låneskjemaer fyller du også enkelt inn på nett, hvor én søknad sendes til flere tilbydere samtidig.

Om søknaden sendes inn tidlig kan du i noen tilfeller få svar på dagen. Ofte kan tilbudet bli stående i en måned, i tillegg til at du også har 30 dagers angrefrist på lånet. Husk at det er alltid helt uforpliktende og kostnadsfritt å søke.

Forbrukslån eller boliglån? Read More »

Hvor mye kan jeg låne med forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån som bankene kan gi deg enten med eller uten sikkerhet. Det er både fordeler og ulemper med slike lån. Noen lån kan bli rimeligere for deg på sikt, mens andre lån kan igjen gi deg økte kostnader til både renter og andre gebyrer. Dette avhenger av din økonomiske situasjon og lånets betingelser.

Krav til deg som søker lån

For å kunne søke om et hvilket som helst lån i Norge, stilles det krav til deg som lånetaker. Disse kravene er like for alle som ønsker å søke lån og er ment for å sikre både deg og banken din. Banken ønsker ikke at du skal inngå avtaler du ikke kan holde. Samtidig ønsker ikke du en situasjon der du plutselig vil få problemer med å betale ned det du har lånt.

Bankens minimumskrav

For å kunne søke om lån må du være fylt minst 18 år og ha fast inntekt. Det stilles ulike krav til hva denne inntekten kan være. Inntekten kan være varierende, men jevn over tid. Du kan i tillegg søke om lån dersom du er trygdet eller mottar andre støtteordninger.

Det viktigste for banken er at du viser at du over tid har evne til å betale for deg. I tillegg kan det ikke være registrert noen betalingsanmerkninger på deg. Dersom dette er tilfelle stilles det helt andre krav til sikkerhet for å kunne ta opp et forbrukslån. I tillegg til disse kravene er det også et krav om at du er norsk eller bosatt i Norge. Du må også være skattepliktig til Norge.

Hvor mye kan du låne?

Det er mye som spiller inn i spørsmålet om hvor mye bankene kan tilby deg å låne av dem, avhenger av flere faktorer. Først og fremst er det banken som står med den overordnede makten til å bestemme. De bestemmer hvem som får låne og hvor mye hver enkelt får låne. I tillegg til bankenes egne avgjørelser er det retningslinjer fra myndighetene som også spiller inn.

Når det gjelder lån uten sikkerhet er det ulike krav som kommer fra bankene. Noen aktører tilbyr lavere lånebeløp, mens andre tilbyr helt opp mot 500 000 kroner uten krav om sikkerhet.

Faktorer som spiller inn når bankene behandler søknaden din

Har du bestemt deg for å sende inn en søknad? Da er det flere faktorer som spiller inn i behandlingen av søknaden og hvor mye du kan få i lån. Først og fremst vil bankene se på din totale økonomiske situasjon. De vil stille seg spørsmål om du har fast inntekt.

Deretter vil de se på hvor høy inntekten din er og hvor sikker denne er. Videre ønsker de å se på utgiftene dine. Du skal sitte igjen med penger til slutt etter at du har betalt dine faste utgifter. I tillegg opererer bankene med rundt 7 000 kroner i livsopphold som skal dekke mat og annet til deg selv. Har du barn du er ansvarlig for og som du skal forsørge, må du i tillegg ha ekstra livsopphold til dem.

I tillegg til livsopphold vil bankene se på hvor mye usikret gjeld du har fra før. Det er med andre ord slik at har du mye i forbrukslån fra før, vil bankene måtte ta en helhetlig vurdering. Da må bankene igjen se til offentlig myndighet og hva det er de krever av retningslinjer hva gjelder betjeningsevne og gjeldsgrad.

Betjeningsevne

Bankene vil måtte se på din evne til å kunne betale tilbake lånet du ber om. I dette skal inntekten din kunne tåle at renten går opp. Bankene opererer med ulik grad her, men det mest vanlige er en renteøkning på rundt 5 %. Det er her viktig for bankene at du ikke tar på deg mer gjeld enn du kan betjene. Dette er av både din og bankens interesse.

Gjeldsgrad

Banken må se på hvor mye inntekt du har. Dette kan du påvirke gjennom å eventuelt inngå avtaler med banken om at du skal jobbe mer eller ta på deg en ekstra jobb. Det er likevel ikke slik at bankene kan gi deg et lån som vil gjøre at du overstiger 5 ganger årsinntekt. Et eksempel på dette er at dersom du har en årsinntekt på 1 million kroner, kan du ikke låne mer enn 5 millioner kroner. Jo nærmere du er 5 ganger årsinntekt, jo strammere vil også økonomien din være. Den vil også være økonomisk utsatt dersom renten skulle gå opp. Dette ønsker ikke bankene for sine kunder.

Ønsker du høyere lån?

Om det skulle være slik at du har behov for mer lån enn det bankene kan tilby deg, kan du søke om et lån med krav om sikkerhet. Dette kalles enten et refinansieringslån eller et omstartslån. Her stiller du for eksempel egen bolig som sikkerhet for lånet. Det du stiller som sikkerhet fungerer som pant for lånet du tar opp. Dersom du skulle havne i en økonomisk uheldig situasjon, vil banken kunne ta pant i det du stilte som sikkerhet. Det betyr at banken eier deler av eiendelen til gjelden er tilbakebetalt.

Hvor mye kan jeg låne med forbrukslån? Read More »